Anayasa - Vatandaşlık Soru Çözümleri

Bu videolu detaylı soru çözüm seti sayesinde
çok kısa bir sürede genel tekrarlarınızı yapacak sınava hazır hale geleceksiniz.

Sorular çıkmış ve çıkma ihtimali olan sorular çerçevesinde hazırlanmıştır.
Sorular cevaplandırılırken ekstra bilgilere de yer verildiği için genel tekrar özelliği taşımaktadır. 

Konu Başlıkları

1. Hukuka Giriş
2. Devlet ve Hükümet Sistemleri
3. Anayasacılık Tarihi
4. 1982 Anayasası ve Genel Hükümler
5. Temel Hak ve Hürriyetler
6. Yasama
7. Yürütme
8. Yargı
9. İdare Hukuku
10. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
11. İnsan Hakları Hukuku

 Örnek Soru Çözümlerini İzleyiniz