MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için ön bilgilendirme yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
Ön bilgilendirmeyi onayladığınızda Mesafeli satış sözleşmesi görüntülenecektir.

MADDE 1- TARAFLAR
1.1. SATICI:
Ünvanı : DH EĞİTİM HİZMETLERİ
Adresi: Adres/Telefon: Altınkum  Mah Karakol Caddesi No: 3/2  AYDIN
Telefon :  0312 911 11 89  - 0532 479 35 65
E-Mail : dinamikhafiza@gmail.com

1.2. ALICI:
www.dinamikhafiza.com.tr internet adresinden alışveriş yapan kişi

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcıya ait wwww.dinamikhafiza.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
3.1- Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (birim x birim fiyat olarak) web sayfasında belirtildiği gibidir.
3.2- Eğitim setlerimizin kullanım süresi, eğitim setimizi kullanmaya başladığınız günden itibaren 2 yıldır, 2 yıl sonra süre dolduğunda eğitim setiniz kullanıma otomatik olarak kapatılır.
3.4- Teslimat Şekli ve Adresi :
Teslimat kargo şirketi (Aras Kargo) aracılığı ile ALICI’nın belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan kargo ücreti gibi giderler de ALICI’ya aittir. 

Kapıda nakit ya da kapıda kartla ödemelerde çıkacak olan kargo ve komisyon ücreti alıcıya aittir ve kargo gönderilmeden önce peşin ödenir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- ALICI, www.dinamikhafiza.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 7 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun  ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.7- Eğitimlerin içine yüklenerek gönderildiği flash bellekler 2 yıl garantilidir. 2 yıl boyunca  SATICI ÜCRETSİZ teknik destek verir. 
Ürünün çalınması ve ya kaybedilmesi haricindeki tüm durumlar garanti kapsamındadır.

4.8 - Eğitim videolarımızın izlenme şekli online izleme (kullanıci adı ve şifre ile) ya da flash bellekte izleme şeklindedir. 2 si birlikte kullanılamaz. Kullanım şekli size en uygun olan şeklinde belirlenir izlenmeye açılır. 4.9 Eğitim setlerimiz ile ilgili kargonuz teslim olduktan sonra hemen içeriğini kontrol ediniz ve herhangi bir eksikliğe rastlarsanız hemen bizlere ulaşarak bilgi veriniz. Bu bildirimi kargo teslimatından en geç 10 gün içinde yapınız. Aksi taktirde firmamız bununla ilgili bir sorumluluk üstlenemez.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
İşbu Sözleşme konusu ÜRÜN, online ve ya USB’ye  kayıtlı eğitim hizmetlerini içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.
ALICI Sadece, alıcı satın aldığı ürünü hiç kullanmamış ise bir üst pakete aradaki ücret farkını ödeyip geçiş yapabilir.

Eğitim setlerimiz için kampanyalı paket ayırtma işlemlerinde yatırılan kapora (bağlanma parası) ürünün söz verilen tarihte alınmaması yada müşterinin vazgeçmesi durumunda firma zarar göreceği için iade edilemez.

MADDE 6 -  KULLANICI’ nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1- KULLANICI, şifre ve kullanıcı adı veya paket numarasının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adı ve ya paket numarasının herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, satmaya yeltenmeyeceğini , kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal SATICI’ ya haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI, İşbu Sözleşmenin 6.1. hükmüne aykırılık ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamındaki lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde; SATICI eğitim setinin kullanımı doğrudan kullanıcıya haber vermeksizin iptal edebilir.
6.2- SATICI’ nın bu ihlal/ihlallerden kaynaklanan SATCI’NIN  zararlarını kusuru oranında tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 
6.3- SATICI’ nın bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.
6.4- KULLANICI, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve SATICI’ nın elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında SATICI’ dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5- Tüm eğitimler virüs taramasından geçilerek alıcıya gönderilir.
KULLANICI, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek SATICI’ dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI : DH EĞİTİM HİZMETLERİ
ALICI : www.dinamikhafiza.com.tr internet adresinden alışveriş yapan kişi
TARİH : 01-01-2018